Zachowek adwokat Wrocław

Zwieńczeniem każdej sprawy jest ostateczne orzeczenie Sądu. Sprawdź jakiego rozstrzygnięcia możesz oczekiwać.  

Śmierć bliskiej osoby wiąże się nie tylko z ogromną stratą czy bólem, ale również z szeregiem obowiązków, które czekają na członków rodziny. Wśród nich widnieje poznanie ostatniej woli zmarłego. Wiąże się to z przyjęciem składników majątku przez osoby wymienione w testamencie bądź ich odrzucenie, a niekiedy nawet podważenie zawartych w nim zapisów.

Niekiedy jednak okazuje się, że zmarły w testamencie – intencjonalnie bądź nie – pominął pewne osoby, nie przyznając im niczego z posiadanego za życia majątku. Co można zrobić w takiej sytuacji? Czy ktoś niewymieniony w dokumencie ma jakiekolwiek prawa?

Co to jest zachowek? Adwokat, Wrocław

Osoba, która planuje sporządzenie testamentu, ma pełną swobodę w decydowaniu, komu po jej śmierci przekaże swój majątek. Może w nim wskazać zarówno osoby jej bliskie, jak i zupełnie obce jako spadkobierców. Niemniej jednak, w trosce o interesy najbliższych, polskie prawo wprowadza zabezpieczenie w postaci tzw. zachowku. Zgodnie z tą instytucją, najbliżsi spadkodawcy mają prawo do określonej sumy pieniężnej, przede wszystkim od spadkobiercy. To roszczenie ma zastosowanie w sytuacji, gdy osoba uprawniona nie została w ogóle uwzględniona w testamencie lub otrzymała mniejszą część spadku, niż przewidują to przepisy dotyczące zachowku.

Zachowek zazwyczaj przyjmuje postać określonej kwoty pieniężnej. Wartość ta należy się bezpośrednim spadkobiercom ustawowym jednak dopiero wtedy, kiedy spadkobierca umrze. Co więcej, roszczenia wobec niego nie obowiązują, jeśli członek rodziny otrzymał wcześniej równowartość tej kwoty w formie darowizny.

Komu należy się zachowek? Adwokat, Wrocław

Sporo osób zastanawia się, komu tak naprawdę należy się zachowek. To istotne, ponieważ nie ma konieczności jego przyznawania wszystkim członkom rodziny, którzy zostali pominięci w testamencie.

Wśród osób, które mają prawo do roszczeń dotyczących zachowku, wymienia się najpierw małżonka oraz rodziców zmarłego. Następnie o możliwość otrzymania określonej kwoty mogą starać się tak zwani zstępni, a więc potomkowie spadkodawcy. Przez ten zapis rozumie się dzieci zmarłego, wnuki, prawnuki etc.

Kiedy nie należy się zachowek? Adwokat, Wrocław

Istnieje kilka sytuacji, w których bliskim zmarłego nie należy się zachowek. Wtedy nie mają oni prawa do żadnego składnika majątku po nieboszczyku. Jedną z nich jest jednoznaczne wydziedziczenie danej osoby w testamencie. Kolejna sytuacja obejmuje uznanie członków rodziny za niegodnych dziedziczenia za sprawą orzeczenia sądu.

Kiedy któryś z bliskich zmarłego odrzuci zapisane mu składniki majątku, również nie ma on prawa do zachowku. Podobnie wygląda sytuacja wtedy, gdy członek rodziny postanowił zawrzeć umowę o zrzeczenie się dziedziczenia po spadkodawcy.

W przypadku, gdy o otrzymanie zachowku stara się małżonek zmarłego, starania te zakończą się niepowodzeniem, gdy przed śmiercią doszło do wydania orzeczenia rozwodu bądź separacji z jego winy i zostało ono udowodnione. Co więcej, bycie w separacji również powoduje, że mąż lub żona nieboszczyka nie zostaną uwzględnieni podczas dzielenia majątku.

Wsparcie specjalistów w zakresie zachowku – adwokat, Wrocław

W temacie zachowku adwokat z Wrocławia z naszej kancelarii doskonale zna wszystkie obowiązujące przepisy. Dzięki temu wie, w jaki sposób pomóc klientowi w uzyskaniu należnych mu pieniędzy, gdzie musi się zgłosić oraz jakie dokumenty przygotować, aby procedura zakończyła się powodzeniem.

Zachęcamy do kontaktu – zrobimy, co w naszej mocy, aby zwiększyć szanse klienta na zachowek.